Vă rugăm să faceţi directorul cache editabil

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
Prima pagină
POLI DE COMPETITIVITATE – Ghidul Solicitantului spre consultare PDF Imprimare Email

06.10.2011

Sursa: AM POSCCE

 

Ghidul Solicitantului pentru Operațiunea 1.3.1. ”Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național si internațional – Poli de competitivitate a fost completat cu Anexa nr 8 – ”Clasificarea sectoarelor industriale dupa valoarea adaugata”, conform EUROSTAT si este disponibil spre consulare pana la începutul lunii noiembrie.

Propunerile în vederea imbunatatirii acestui document și solicitările de clarificari pot fi transmise pe Forumul http://www.polidecompetitivitate.archidata.it/

 

Polul de competitivitate reprezinta o asociere, intr-un spatiu geografic definit, intre intreprinderi si organisme de cercetare sau institutii de educatie cu activitati de cercetare angajate intr-o colaborare parteneriala (strategia comuna de dezvoltare fiind un element esential), cu scopul de a genera sinergii in jurul unor proiecte inovative orientate spre una sau mai multe piete.

 

Operațiunea finanțează următoarele tipuri de proiecte:  

A. Proiecte de investiții in infrastructura de afaceri;

B. Proiecte „soft” cum ar fi:

  • Programe de formare de interes comun pentru membrii polului; Programe de diseminare si informare; Schimb de bune practici; Programe de mentoring si/sau coaching; Transfer de know-how; Seminarii si workshop-uri de interes comun pentru polul de competitivitate – prin activități de: formare, consultanta, participarea IMM-urilor la târguri, studii tehnice de fezabilitate, proprietate industriala pentru IMM-uri, închirierea de personal cu înalta calificare;
  • Programe privind managementul polului care cuprind activitatea administrativa a entității de reprezentare a polului de competitivitate, de monitorizare a implementării pachetului de proiecte aprobat spre finanțare, a implementării strategiei de dezvoltare a polului, etc.

C. Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare.

 

Proiectele finanțate in cadrul acestei operațiuni trebuie sa se circumscrie unui pachet integrat, format din minim 4 cereri de finanțare:
  • Minim 1 proiect de investiții in infrastructura de afaceri;
  • Minim 1 proiect de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI);
  • Minim 2 proiecte „soft”, din care cel puțin 1 proiect aferent managementului polului si monitorizării implementării strategiei polului.

Alocarea financiara totala pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 252 milioane lei.

 

 

 
© 2009 Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Secretariatul Tehnic Permanent pentru Regiunea Sud Est | Copyright Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila, Romania | Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.