Vă rugăm să faceţi directorul cache editabil

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
Prima pagină
Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile în întreprinderi mari PDF Imprimare Email

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” a lansat a doua Cerere de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1. „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor”, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” adresată Întreprinderilor Mari.

 

  

Proiectele eligibile în cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte vizează:

 

  • investiţiile productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor mari,
  • construcţia/modernizarea spaţiilor de producţie,
  • achiziţia de noi echipamente, tehnologii şi know-how,
  • îmbunătăţirea calităţii produselor şi a serviciilor oferite.

 

Solicitanti eligibili:
  • operatori economici înregistraţi legal în România care au peste 250 de angajaţi sau realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 de milioane de Euro (sau să deţină active totale care depăşesc 43 de milioane de Euro) sau să nu se încadreze în categoria IMM aşa cum sunt definite în Legea nr.346/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi să respecte toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului.

 

Activităţi eligibile:
  • crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie),
  • extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie;
  • diversificarea producţiei unei unităţi existente prin lansarea de noi produse;
  • modernizarea întreprinderii, inclusiv modificări fundamentale în procesul de producţie a unei unităţi existente.

 

Bugetul alocat acestei Cereri de propuneri de proiecte este de 450 milioane de lei.

 

Valoarea finanţării nerambursabile pentru un proiect: maxim 20 milioane lei (dar nu mai mult de 5 milioane euro, la cursul INFOREURO din data depunerii cererii de finanţare).

 

Perioada maximă de implementare a unui proiect este de 3 ani.  

 

Perioada de depunere a Cererilor de finanţare este 09.03.2010 – 31.05.2010.  

 

Ghidul Solicitantului ce conţine toate informaţiile necesare pregătirii şi depunerii Cererilor de finanţare este disponibil anexat. 

 

Sursa: AMPOSCCE

 

10.03.2010

 

 
© 2009 Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala - Secretariatul Tehnic Permanent pentru Regiunea Sud Est | Copyright Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila, Romania | Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.